Formulář pro uplatnění REKLAMACE

 Formulář pro uplatnění reklamace - ke stažení (soubor ve formátu pdf)

 

                                                                                       http://www.avas-exportimport.cz    

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je potřeba zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:                      http://www.avas-exportimport.cz

Společnost:                                 AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.

Se sídlem:                                   Alšova 694, 334 41  Dobřany

IČ/DIČ:                                          25240510 / CZ25240510

E-mailová adresa:                     avas@avas-exportimport.cz

Telefonní číslo:                         +420 377 224 862

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne                       jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku číslo:                       . Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (viz. Obchodní podmínky):

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání: datum obdržení:
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. E-mail:
  7. Telefon:

                                                                           ______________________________________

                                                                                                          Podpis spotřebitele

Seznam příloh:  Faktura za objednané zboží

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. výpis z účtu).

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Sídlo společnosti: AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o., Alšova 694, 334 41  Dobřany

Sklad: Alšova 694, 334 41  Dobřany

tel.: +420 377 224 862, e-mail: avas@avas-exportimport.cz