Zeolit - KlinoSorb (0,5-1 mm) 25 kg

Kód: 144
Novinka
375 Kč
Skladem

Zeoilit - KlinoSorb je chemicky odolná sorpční drť z přírodního zeolitu. Speciálně aktivovaný za účelem vysoké sorpční schopnosti a univerzálnosti.Díky svým výjimečným vlastnostem vhodný k užití v průmyslu, při likvidaci ropných havárií, v zemědělství a lesnictví, při úniku chemických látek, v řešení krizových situací

Detailní informace

Detailní popis produktu

Sorpční prostředek Zeolit KlinoSorb (0,5 - 1 mm) - 25 kg

Popis produktu

Je to univerzální sorpční prostředek, přírodní alumino-silikát. KlinoSorb je výrobek založený na 100% přírodním zeolitu. Základní látka zeolitu je krystalický hydratovaný alumo-silikát s makro a mikropórovitou strukturou. Má vysokou absorpční schopnost a dobré vlastnosti výměny iontů.Zvláště vyrobený jako výrobek s vynikající sorpční schopností a univerzálním použitím

Oblasti použití

  • díky svým výborným vlastnostem je dobře použitelný v průmyslu, k likvidaci ropných skvrn, v zemědělství a lesnictví, při náhodném úniku nebezpečných chemikálií
  • maximální chemická stabilita a schopnost pohltit tekutinu dovnitř
  • likvidace je prováděna běžným způsobem dle charakteru absorbovaného materiálu
  • má desinfekční účinek (snižuje obsah bakterií, mykotoxinů)
  • pohlcuje zvláště sirovodík (zápach zkažených vajíček), merkaptan, NOx, NH3, SO2 atd.
  • je využitelný i v granulích ( frakce 0,5-1 mm, 1-2,5 mm, 2,5-5 mm, 1-5 mm) posypáním zasaženého místa a oblasti
  • pohlcuje nadbytečnou vlhkost ze vzduchu a reguluje tuto vlhkost v místnosti
  • je absolutně netoxický a není zdraví nebezpečný
  • sorpční kapacita pro vodu 0,3 l/kg

Informace pro použití

Zasažená místa posypte Klinosorbem (1 kg na 1m3 , okamžitý účinek, rychlá sorpce ).Poté odstraňte Klinosorb do biologického odpadu. Tento postup opakujte až dosáhnete optimálního prostředí v místnosti.

Klinosorb je používán jako preventivní prostředek k eliminaci vlhkosti, zápachu a mykotoxinů. Největší účinek má Klinosorb, když se celá plocha podlahy pokoje posype. Velká a problematická místa a stěny je třeba pokrýt Klinosorbem v opakujících se intervalech, dokud neuschnou. Ostatní místa pokryjte dle potřeby. Klinosorb může být použit v jakémkoliv množství. Pro rychlejší účinek - množství může být větší, než je výše uvedeno.

Účinnost Klinosorbu
Kapalina Chemický vzorec Symbol nebezpečnosti KLINOSORB
KYSELINY 0,2-0,5 PLUS
Kyselina sírová (96%) H2SO4 Žíravý ANO ANO
Kyselina chlorovodíková (min 35%) HCl Žíravý ANO ANO
Kyselina dusičná (65%) HNO3 Žíravý ANO ANO
Kyselina fosforečná (85%) H3PO4 Žíravý ANO ANO
Kyselina fluorovodíková (38-40%) HF Žíravý, vysoce toxický NE NE
Kyselina octová (99%) C2H4O2 Žíravý ANO ANO
Kyselina mravenčí (89-91%) CH2O2 Žíravý ANO ANO

ZÁSADY

Hydroxid sodný (16% roztok) NaOH Žíravý ANO ANO
Amoniak (25-27% roztok) NH3 Žíravý ANO ANO
Hydroxid draselný (16% roztok) KOH Žíravý ANO ANO
Uhličitan sodný (20% roztok) Na2CO3 ANO ANO
Anilin (99%) C6H7N Toxický ANO ANO

ROZPOUŠTĚDLA

Aceton C3H6OH Vysoce hořlavý ANO ANO
Tetrachlórmetan (99%) CCl4 Toxický ANO ANO
Chloroform CHCl3 Zdraví škodlivý ANO ANO
Cyklohexanon C6H10O Zdraví škodlivý ANO ANO
Dietylamin C4H11N Žíravý, hořlavý ANO ANO
Dietyléter C4H10O Zdraví škodlivý, hořlavý ANO ANO
Formaldehyd CH2O Toxický, žíravý, hořlavý ANO ANO
n-Hexan C6H14 Hořlavý ANO ANO
Metylenchlorid CH2Cl2 Zdraví škodlivý ANO ANO
Terpentýn Zdraví škodlivý ANO ANO
Toluen C7H8 Zdraví škodlivý, hořlavý ANO ANO
Trychloretylen C2HCl3 Toxický ANO ANO

OLEJE A PALIVA

Transformátorový olej ANO ANO
Hydraulický olej OH-HM 46 ANO ANO
Minerální olej (Olej ANISI) ANO ANO
Motorový olej M8 AD ANO ANO
Nafta na vodě NE NE
Nafta ANO ANO

OXIDANTY

Chlornan sodný NaClO Žíravý ANO ANO
Peroxid vodíku (30%) H2O2 Žíravý A A
Kyselina chloristá (min. 70%) HClO4 Žíravý, hořlavý ANO ANO

BĚŽNÉ KAPALINY

Krev HClO ANO ANO
Etylén glykol C2H6O2 Ždraví škodlivý ANO ANO
Metanol (99,5%) CH4O Toxický, hořlavý ANO ANO
Etanol (96%) C2H6O Hořlavý ANO ANO
sorpční kapacita pro vodu 0,3l/kg
teplota měknutí (°C) 1.260
Klinosorb - drcený zeolit 0,5 - 1,0 mm
Klinosorb plus - mletý materiál 0,0 - 0,2 mm
Chemická odolnost - voda, ředěné vodní roztoky anorganických solí, alkálií a kyselin (kromě HF), organické ropné látky.

Poznámky: ANO - vhodné, A - vhodné s výhradami, NE - nevhodné

 

Poznámka:

Pozor! Klinosorb není vhodný k sorpční aplikaci pro HF (kys. fluorovodíková) a H2O2 (peroxid vodíku). Klinosorb není vhodný pro sorbci z vodní hladiny.

V případě zachycení hořlavých kapalin se vznikem hořlavých par je potřebné použít nářadí, které nezpůsobí vznícení kapaliny.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití mimo kontrolu dodavatele nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a zodpovědnost ve spojení s používáním zde uvedených informací.

Balení: 25 kg papírový pytel

 

Pro více informací klikněte ZDE

 

.

Doplňkové parametry

Kategorie: Zeolit - Klinosorb
Hmotnost: 25.2 kg